Hoe neemt u het ademhalingsmasker in gebruik?

  • Houd bij de aanschaf van een ademhalingsbeschermingsmasker rekening met het draagcomfort zoals: type bandjes en de stevigheid van het filtermateriaal.
  • Zet een ademhalingsbeschermingsmasker op vóór het betreden van een straal van 1,5 meter rondom de (mogelijk) besmettelijke persoon.
  • Zet een ademhalingsbeschermingsmasker op vóór het binnengaan van de ruimte waarin de (mogelijk) besmettelijke zich bevindt.
  • Zet een ademhalingsbeschermingsmasker op volgens voorschrift van de fabrikant en zorg daarbij dat: – het flexibele gedeelte van het ademhalingsbeschermingsmasker goed is aangedrukt op de neusbrug; – het middengedeelte van het ademhalingsbeschermingsmasker voor de mond en over de neus valt; – de onderzijde van het masker onder de kin valt. Opmerking: baarden en/of snorren kunnen een goede aansluiting van het ademhalingsbeschermingsmasker op het gezicht belemmeren waardoor een ademhalingsbeschermingsmasker mogelijk minder bescherming biedt.
  • Verwissel een ademhalingsbeschermingsmasker: – zodra de maximale tijdsduur, zoals voorgeschreven door de fabrikant, wordt overschreden of eerder zodra: o de ademhaling beduidend zwaarder wordt; o het ademhalingsbeschermingsmasker vochtig is. Toelichting: als het masker vochtig is neemt de filterende werking van het filtermateriaal van het ademhalingsbeschermingsmasker af.
  • Verwijder, na gebruik of bij verwisselen, het ademhalingsbeschermingsmasker altijd buiten de ruimte waarin de (mogelijk) besmettelijke persoon zich bevindt.
  • Verwijder het ademhalingsbeschermingsmasker volgens voorschrift van de fabrikant en raak daarbij de voorkant van het masker niet aan met de handen. Motivatie: deze werkwijze verkleint de kans op blootstelling aan micro-organismen in de lucht en op contaminatie van de handen. Toelichting: gebruik een eenmaal verwijderd ademhalingsbeschermingsmasker niet opnieuw in verband met de kans op besmetting.
  • Pas direct aansluitend disinfectie voor de handen toe.
  • Voer een ademhalingsbeschermingsmasker na gebruik gesloten af.

Tevens adviseert het RIVM (rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) handen regelmatig te desinfecteren en het regelmatig wisselen van het ademhalingsbeschermingsmasker. De mondmaskers sluiten het risico op het oplopen van ziektes en infecties niet geheel uit. Alle mondmaskers zijn voor éénmalig gebruik.